DANCE COMPANY ON TOUR

“ Dancing is the poetry of the foot ”

John Dryden

Onze vorige productie 2018

” Zien we allemaal de zelfde kleur?”

Geïnspireerd door ” In een Hokje”

Danseressen in hetzelfde uniform,  dezelfde strakke dotjes. 1 groot zwart podium met witte lijnen die duidelijk 12 vierkanten afbakenen. Hoe kunnen wij met deze elementen ons publiek stof tot nadenken geven?

Dit stuk is een creatie van choreograaf Stefano Giuliani, die ook met deze voorstelling geen enkel onderwerp uit de weg gaat. Hoe wij zo snel een mening over een topic vormen en hier ook voor uitkomen. En zolang de situatie binnen ons ‘hokje’ past, schreeuwen we die mening van de daken. Maar wat gebeurt er wanneer we nu eens echt out of de box proberen te denken? Wat gebeurt er als de hokjes naarmate de dans van het podium verdwijnen en dat ene meisje het héél moeilijk krijgt om binnen haar vakje te blijven? De frustratie groeit als ze door haar bewegingen telkens weer uit het licht stapt. 

Maakt het dan zoveel uit wie wij zijn? Maakt het dan zoveel uit in welk hokje wij gezet worden? Zouden we niet beter iedereen laten leven naar zijn eigen waarden? Want uiteindelijk… Er is voor ons allemaal plaats, in dat ene grote vak op het podium. 

Met dank aan onze sponsors en sympanthisanten