LESSEN EN NIVEAUS

“ Dansen is een soort liefdesspel tussen muziek en beweging. Om dit bij te brengen moet je het eerst zelf beleefd hebben. ”

Patty Giardina

LESSEN BESCHRIJVING

Klassieke dans

De klassieke ballettechniek wordt verder uitgediept en verfijnd. De balletoefeningen worden steeds dansanter en nieuwe uitdagingen presenteren zich. Lenigheid, coördinatie en lichaamsbewustzijn worden binnen deze lessen zeker onmisbaar om als een echte balletdanser of ballerina te kunnen evolueren. De aandacht wordt nog meer gericht op de houding, présence, muzikaliteit en expressie. Dit geheel leren we op een verantwoorde wijze aan, rekening houdend met ieders fysieke mogelijkheden. Ook podium uitstraling en spontaniteit worden steeds belangrijker! Klassieke dans is een pure dansstijl en vormt de basis van allerlei verschillende dansvormen. In de klassieke danslessen zullen verschillende stijlen aan bod komen, echter de nadruk zal vooral liggen op de Russische Vaganova stijl. (Franse-, Engelse- en Russische stijl)

 Moderne dans

Bij moderne dans zullen we veel aandacht besteden aan grondtechnieken (rollen, vallen, sliden, …) en release technieken (ontspanning van de spieren om zo vanuit de gewrichten tot bewegingen en verplaatsingen te komen). Er wordt ook rond (contact)improvisatie gewerkt, dit maakt de danser veel vrijer in zijn dansbeleving. Tijdens de lessen moderne dans zullen allerlei moderne danstechnieken aan bod komen, zoals de Cunningham-, Graham-, Limon- en de Horton-techniek. Het leuke aan moderne dans is dat je ook als beginner met weinig techniek al hele toffe combinaties kan dansen omdat het een zeer afwisselende, vrije en organische dansstijl is. We vertrekken vanuit alle mogelijke bewegingsimpulsen en komen zo bij een originele, persoonlijke en minder herkenbare bewegingstaal.

Stretch en kracht training

Tijdens deze lessen word er gewerkt aan de ontwikkeling van de spieren. Kracht en lenigheid zijn belangrijk om de techniek juist uit te voeren en blessures te voorkomen. Het materiaal dat gebruikt word komt uit verschillende stijlen zoals yoga, Pilates en fitness. De oefeningen worden onder de leerkrachten besproken om zo af te stemmen op het sneller behalen van resultaat in de technische lessen. Techniek is de taal die je spreekt als je danst. Je kan pas een conversatie aangaan als je de taal kent.

Toelichting Pointes

De lessen pointes kunnen gevolgd worden na persoonlijke evaluatie met de betreffende leerkracht. Niet iedereen beschikt op dezelfde leeftijd over de nodige fysieke kracht in de voeten en enkels om de pointes tot een goed eind te brengen. Variaties en klassiek repertoire zijn onderdeel van deze lessen.

Company class

Deze uren zijn bestemd om enkel en alleen aan hedendaagse / neo klassieke choreografieën te werken. Tijdens deze classes wordt nieuw materiaal gecreëerd en op allerlei manieren bewerkt. Hier werkt choreograaf Stefano Giuliani aan zijn nieuwe creaties.

AANDACHTSPUNTEN

Aandachtspunten in de lessen

Je eigen persoonlijkheid ontwikkelen is één van de belangrijkste onderwerpen die aanbod komen en waar ontzettend veel belang aan gehecht wordt. Een positief zelfbeeld en een eigen mening leren vormen. Zelfvertrouwen opbouwen in de les, op het podium en in het dagelijkse leven spelen een grote rol in de ontwikkeling van een leerling. In groep werken en rekening houden met anderen hun mogelijkheden of beperkingen is een ook belangrijk onderdeel. Respect hebben voor zichzelf, elkaar en voor alle materialen die we gebruiken in de les is een must. Dit alles wordt allemaal via één taal aangeleerd “dans”.

De klassieke ballettechniek vormt de basis om het uiteindelijke doel van de leerplannen te kunnen behalen. Zeer belangrijk in de lessen is dan ook de kennis van de danswoordenschat en het onthouden van bewegingen.

Er wordt ontzettend veel aandacht geschonken aan de bouw van het lichaam. Hoe zit het lichaam in elkaar en hoe ga je op een verantwoorde manier om met je eigen lichaam. Hoe kan je bewegen zonder blessures op te lopen, dat is iets waar ik veel belang aan hecht. Individueel werken en dus vaak differentiëren zijn noodzakelijk om elke leerling tot een mooi eindresultaat te laten komen.

Discipline en wilskracht is één van de onderdelen die vaak over het hoofd gezien worden. In de begin periode zal de leerkracht zelf die discipline en wilskracht aanbrengen bij de leerlingen. Echter de bedoeling is dat uiteindelijk  de leerling zelf discipline en wilskracht toont. Interesse tonen, doorzettingsvermogen en zelfstudie zijn absolute pluspunten. Er wordt ook veel aandacht gegeven aan het ruimtegebruik, ritme, gevoel en de intensiteit van een beweging. Dit wordt ook door middel van verschillende muziekkeuzes, attributen of door fantasie naar boven gehaald. De beleving van een beweging zorgt voor een uitweg van verschillende gevoelens en wakkert passie aan.