MISSIE & VISIE ADE ‘Company’

Een nest voor kunstenaars

ADEcompany is een professionele organisatie die aan talentvolle jonge dansers, choreografen en artiesten de mogelijkheid biedt om zich individueel en in groep te ontplooien in zowel klassieke-, moderne- en hedendaagse dans. ADEcompany bereidt hen voor op het professionele werkveld en zorgt ervoor dat ze de kans krijgen om in eigen en externe projecten te stappen. Daar kunnen ze zich volledig vrij uiten, ontwikkelen en artistiek groeien. De organisatie wilt in de toekomst meer werkgelegenheid creëren voor jonge dansers, makers en artiesten in onze regio.

ADEcompany vervult de nood aan een professionele omkadering voor dansprojecten in de regio te kunnen vervullen. Deze professionele omkadering is noodzakelijk om de artistieke ontwikkeling van choreografen en jonge dansers te stimuleren. Een danser studeert af op jonge leeftijd aan een artistieke opleiding en er is weinig of geen werkgelegenheid in deze regio waardoor ze met hun talent verhuizen of het verloren gaat. Hiervoor zou er in de toekomst een vast dansgezelschap en fulltime werkgelegenheid gecreëerd moeten worden waardoor het talent in eigen regio blijft.
ADEcompany vervult niet alleen een regionale, maar ook een inter- en euregionale behoefte. Met haar activiteiten trekt ADEcompany ook jong talent aan uit de omringende regio’s en landen. Zo geeft ze ook artiesten de kans om verdere stappen te nemen in deze inter – en euregionale omgeving en zet zo de provincie Limburg op de kaart van de professionele danssector.
ADEcompany zet in op alle soorten dans. De scholing in de klassieke techniek blijft steeds de basis. Tegelijkertijd werkt ADEcompany interdisciplinair en staat dus open voor alle kunstvormen die in relatie kunnen staan met dans. Zo werkt ADEcompany steeds vernieuwend. Hiervoor voorziet ADEcompany steeds een professionele context via projecten en andere vormen van praktijkervaringen.
ADEcompany creëert een optimaal, kwalitatief kader met aandacht voor fysieke en mentale ondersteuning voor alle artiesten. Dit kader laat bovendien toe dat jonge artiesten doorstromen naar andere professionele dansgezelschappen in binnen- en buitenland.
ADEcompany wil logistiek en artistiek tegemoetkomen. Concreet willen we beroep doen op externe experten. Dit kunnen choreografen, theaters makers e.a. zijn. Er worden budgetten en middelen vrijgemaakt om die dansers een kans te geven en te stimuleren om, dankzij deze experten, verdere stappen te nemen in het professionele werkveld als dit haalbaar is.
ADEcompany wil jonge dansers stimuleren tot zowel het zelf creëren als tot het ontdekken en leren kennen van intern, euregionaal werk en repertoire.
ADEcompany staat ook open om samenwerkingen aan te gaan met kunstenaars die niet specifiek uit de danswereld komen. Dit om een scala van kunstrichtingen en kunstenaars bijeen te brengen en via een creatief proces tot een allround resultaat te komen, dat een breed publiek zal aanspreken.
ADEcompany staat binnen haar werkingskader op tegen iedere vorm van discriminatie en uitsluiting en onderschrijft zij de Rechten van de Mens, zoals omschreven in desbetreffende Verdragen.

Onze partners

Wil jij onze partner worden ? Klik hier voor meer info