HUISHOUDELIJK REGLEMENT & PRIVACY VOORWAARDEN

Lidmaatschap en lidgeld

De school informeert de leerling over het bedrag van het te betalen lidgeld. Het bedrag hangt af van het aantal lessen waar je je voor inschrijft. De verplichte verzekering is inbegrepen in het lidgeld. Lidgelden dienen uiterlijk betaald te zijn op 31 oktober van het desbetreffende academiejaar. Vanaf 1 november wordt een verhoging aangerekend van 10% van het totale bedrag. Je krijgt dan nog 1 maand de tijd om het lidgeld in orde te brengen. Het lidgeld kan ook maandelijks via een domiciliëring betaald worden.

Indien je maandelijks betaald wordt een verhoging aangerekend van 2,5% van het totale bedrag. Indien het lidgeld niet betaald is binnen de gevraagde termijn krijg je geen toegang tot de danslessen. Wanneer een leerling instapt na het begin van het dansjaar, wordt het academiejaar onderverdeeld in 10 maanden en het te betalen lidgeld pro rata verrekend met de maand waarin de leerling de lessen wenst aan te vangen. Toegang tot de lessen zal verleend worden van zodra de dansschool het lidgeld ontvangen heeft.

Betaalde lidgelden worden NIET teruggestort zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer je je lidmaatschap stop tijdens het schooljaar zal er geen terugbetaling plaatsvinden, hetzelfde geldt bij domiciliëring: deze blijft doorlopen tot het einde van het jaar, ookal zeg je je lidmaatschap op.

Kortingen worden bepaald bij de aanvang van het dansjaar. Er is een familiekorting van 10% op het lidgeld, vanaf het 2de gezinslid wonende onder hetzelfde dak.

Proefles

Er is mogelijkheid tot deelname aan 1 gratis proefles basispakket. Vanaf de 2de les van het pakket verbind je je automatisch tot een inschrijving voor het lessen pakket en dient het lidgeld betaald te worden. Indien je inschrijving niet bevestigd is, dan betaal  je vanaf de 2de proefles van het pakket, 10€ per les (niet aftrekbaar van het lidgeld).

Onderlinge communicatie

De leerkrachten zorgen voor een duidelijke communicatie met de leerlingen en de ouders over alle aangelegenheden die te maken hebben met de dansschool. De ouders en de leerlingen zorgen andersom ook voor een goede communicatie met de leerkrachten.

Onze leerkrachten:

 • Stefano Giuliani: zaakvoerder + niveau 2/5 klassiek + niveau 4/5/6 modern + stretch en kracht 5/6 + company A/B/C
 • Axelle De Rore: niveau 3/4/6  klassiek + niveau 4/5/6 modern + stretch en kracht 4/5
 • Rilana Nijs: niveau 1/2/3 klassiek + modernAlle communicatie verloopt via e-mail en/of post. Daarvoor is het noodzakelijk dat je jouw contactgegevens correct doorgeeft, zodat algemene en persoonlijke berichten op het juiste adres terecht komen. Er wordt verwacht dat de toegestuurde communicatie ook doorgenomen wordt. Bij eventuele vragen kan men steeds terecht bij Stefano Giuliani en de leerkrachten zelf.

Uurrooster

De school communiceert bij aanvang van het jaar de precieze uurroosters en bij aanvang van extra activiteiten of evenementen het verwachte start- en einduur ervan. Om alle lessen, activiteiten en evenementen vlot te laten verlopen, worden de leerlingen verwacht een kwartier op voorhand aanwezig te zijn. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens de dansles. Voor en na de danslessen ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.

Op feestdagen gaan de danslessen gewoon door. Tijdens schoolvakanties is er geen les, tenzij bij uitzonderingen in verband met voorstellingen. Het eerste weekend van een vakantieweek is er les. Lessen die wegvallen omwille van overmacht worden niet ingehaald.

Keuze klas

In overleg met de ouders en de leerling, zullen de leerkrachten steeds de finale beslissing nemen betreffende het meest geschikte niveau voor de leerling. De keuze zal onder andere afhangen van de fysieke mogelijkheden van de leerling.

Algemeen voorkomen en netheid

De school presenteert zich als dans educatie op hoog niveau. Daar hoort dan ook een verzorgd voorkomen bij. Elke leerling is verplicht het vooropgestelde schooluniform voor de lessen te dragen en volgt de aanwijzingen van de leerkracht voor andere activiteiten. Het haar van de leerlingen moeten ook altijd netjes opgestoken worden. De dansstudio mag enkel betreden worden met aangepast schoeisel. Buitenschoeisel is niet toegelaten.

Er wordt aan alle leerlingen/ouders gevraagd de kleedkamer, wachtruimte en sanitaire ruimte netjes achter te laten. Papier en afval wordt dus steeds in de daarvoor voorziene vuilnisbak achter gelaten en de kranen worden gesloten. Het gebruik van sigaretten en alcohol is niet toegelaten binnen het gebouw.

Danskledij

Gelieve je te voorzien van warme kledij om blessures te voorkomen. Elke les heeft bijpassende kledij en/of schoeisel. Gedurende de maand september krijgt elke leerling de kans om dit materiaal aan te schaffen.

Klassieke lessen:

 • zwart balletpak
 • roze collants
 • demi-pointes
 • eventueel een zwart rokje
 • haren opgestoken in een dotje

Moderne lessen:

 • zwart balletpak
 • zwarte collants zonder voeten of zwarte broek, zwarte short
 • liefst blote voeten, halve voetjes of zwarte sokken
 • haren vast

Zorg ervoor dat overal je naam in staat!

Wat hoort niet thuis in de lessen

Sieraden, horloges, piercings en andere accessoires zijn uit voorzorg- en om veiligheidsredenen ten strengste verboden. De leerlingen kunnen flesjes water meebrengen naar de lessen. Alle andere consumpties (zoals kauwgom, snoep, chips, chocolade, …) zijn verboden tijdens de lessen. GSM’s worden niet toegestaan tijdens de lessen.

Verzekering en verantwoordelijkheid

De school sluit voor alle leerlingen een verzekering af voor ongevallen die zich voordoen tijdens de lessen. De school is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor of na de lessen. De leerlingen dragen zelf goed zorg voor hun eigen bezittingen. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal, vandalisme en andere feiten die verlies van bezittingen tot gevolg hebben. Gelieve kostbare bezittingen dan ook zo veel mogelijk thuis te laten.

Gedrag van de leerlingen

Pesten wordt binnen de dansschool als ongewenst gedrag ervaren en zeker niet geaccepteerd. Er wordt verwacht dat iedereen respect toont voor de dansstudio, mekaar en de leerkrachten. De leerkrachten hebben het recht een leerling te schorsen uit de lessen bij wangedrag.

Aanwezigheid en engagement

Wanneer de leerling zich inschrijft betekend dat ook dat hij/zij zich engageert gedurende alle lessen van het dansjaar. Dit betekent ook aanwezig zijn tijdens extra repetities. Je bent verplicht een ziektebriefje in te leveren indien je afwezig bent. Je mag 3 keer onwettig afwezig zijn per les voor persoonlijke redenen. Indien dit niet wordt nageleefd is er geen deelname aan de voorstelling. Je bent verplicht om 6 van de 9 extra workshops te volgen. Indien dit niet wordt nageleefd is er geen deelname aan de voorstelling, mits een ziektebriefje. Ben je te laat in de les zijn er consequenties.

Je betaalt lidgeld voor een bepaald lessen pakket per jaar. De lessen die je niet bijwoont omwille van  ziektes, examens,… worden niet ingehaald. Je krijgt slechts resultaten door steeds aanwezig te zijn in de les.

Gesloten deuren

De lessen zijn niet openbaar. Het is dus niet de bedoeling dat ouders in de dansstudio tijdens de les blijven kijken. Ouders en kinderen kunnen naar de lessen kijken via de glazen deur. We vragen echter om dit niet wekelijks en massaal te doen, zodat de dansers niet afgeleid zijn tijdens de lessen.

Privacy voorwaarden (GDPR) 

Alignment Dance Education draagt zorg voor uw privacy en wil daarom transparant communiceren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom stellen wij u in kennis dat volgende gegevens van uzelf, zoon of dochter verwerkt worden:

 • Persoonlijke gegevens (zoals voornaam, familienaam, geboortedatum, geslacht)
 • Contactgegevens (zoals e-mailadres, adres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer)

Deze gegevens zullen niet gedeeld worden met derden, en enkel voor intern gebruik bewaard worden.

 • Beeldmateriaal (foto’s en filmpjes zonder vermelding van naam) kunnen mogelijk verspreid worden via onze website en onze social media kanalen ter promotie van onze educatie of evenementen.