MISSIE & VISIE ADE

Van droom tot werkelijkheid

ADE (Alignment Dance Education) is een professionele balletopleiding waar talentvolle jonge dansers vanaf 6 jaar de kans krijgen om zich volledig te ontwikkelen in de dans – zowel klassiek, modern als hedendaags – en zich te kunnen voorbereiden op de professionele danswereld. Hierbij is er ruime aandacht voor de individuele en artistieke ontwikkeling van iedere leerling op een positieve manier. Bovendien geeft ADE in haar werking prioriteit aan het organiseren van stages en andere vormen van praktijkervaring en aan het organiseren van en het participeren aan (dans) projecten en dansvoorstellingen.

ADE vervult de nood aan een professionele balletopleiding in de regio. Een danser start al op jonge leeftijd met voldoende uren scholing voorzien van specialistische begeleiding. Daartoe biedt ADE een uitgebreide externaatsformule in de vrije tijd aan.
ADE vervult niet alleen een regionale, maar ook een inter – en euregionale behoefte. Met haar activiteiten trekt ADE ook jong talent aan uit de omringende regio’s en landen en zet zo de provincie Limburg op de kaart van de professionele danssector.
ADE creëert een optimaal, kwalitatief kader met aandacht voor fysieke én mentale ondersteuning voor alle dansers, dat bovendien toelaat om jongeren te laten doorstromen vanuit de eigen opleiding naar het eigen dansgezelschap of naar andere professionele dansgezelschappen.
ADE zet in op zowel klassieke als moderne scholing. De scholing van de klassieke techniek blijft steeds de basis. Tegelijkertijd zoekt ADE steeds de koppeling tussen het klassiek ballet en moderne dans en blijft vernieuwend werken.
ADE hanteert een kindgerichte en kindvriendelijke opleidingsmethode met een focus op het ontwikkelen van de individuele vaardigheden en talenten en op het stimuleren van de eigen creativiteit in het algemeen en het maken van eigen choreografieën in het bijzonder.
ADE werkt uitsluitend met gediplomeerde leerkrachten met professionele ervaring.
ADE gaat steeds op zoek naar interdisciplinaire samenwerkingen om zichzelf te blijven heruitvinden.
ADE wil jonge talenten alle kansen geven om te groeien en zich te blijven ontwikkelen in de danssector.
ADE wil (financieel) toegankelijk zijn voor ieder jong talent.
ADE staat binnen haar werkingskader op tegen iedere vorm van discriminatie en uitsluiting en onderschrijft zij de Rechten van het Kind en de Rechten van de Mens, zoals omschreven in desbetreffende Verdragen.